Tài khoản cá nhân

Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Techcombank

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 19032414352014
• Techcombank chi nhánh Ba Đình

Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 0451000391149
• Vietcombank chi nhánh Thành Công

BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển
BIDV

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 12610000949455
• BIDV chi nhánh Ba Đình

Agribank – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Agribank

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 1400205492175
• Agribank chi nhánh Láng Hạ

Tài khoản công ty

Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Techcombank

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Gia
• Số tài khoản: 1903.583.484.1011
• Techcombank chi nhánh Hà Nội